Formularz zgłoszenia uczestnictwa

Proszę wybrać opcję

 
Nazwisko 
Imię   
Tytuł i stopień naukowy lub zaw.   
Nazwa i adres instytucji   
Ulica nr   

Kod pocztowy 

    Miejscowość 
Adres e-mail   
Tel. kontaktowy    
NIP do wystawienia faktury VAT   

Upoważniam organizatorów Konferencji do wystawienia faktury VAT
bez naszego podpisu 

Zgłoszenie referatu

 Autor (autorzy)     
 Tytuł referatu
 Streszczenie:

COPYRIGHT (C) 2013 "RZECZOZNAWSTWO 2014". Webmaster kutmb | Politechnika Świętokrzyska